Saturday, July 24, 2010

sampel kerja..

 ni antara kerja yang aku buat ...tapi ni belum di bincangkan lagi ....baru peringkat idea..dan cadangan
..ni merupakan salah satu daripada teras yang akan di masukukan kedalam RTD dan peringkat membuat laporan Awal....


Teras
Menjadikan kehidupan di Daerah  Mersing kearah berkualiti tinggi.
Objektif
Memastikan setiap penduduk di daerah mersing merasai dan mendapatkan segala yang di perlukan bagi menjana hidup yang berkualiti tinggi.
Skop
1.       Penyediaan infrasturktur asas yang sempurna seperti dari segi bekalan air, elektrik dan telekomunikasi.
2.       Penyediaan kemudahan pendidikan, kesihatan dan perumhan yang mencukupi bagi memenuhi kehendak masyarakat setempat.
3.       Memastikan alam sekitar yang terurus dengan mengambil langkah yang sewajarnya dan mewujudkan pra-syarat yang baik bagi segala pembagunan yang berlaku di setiap kawasan.
4.       Memastikan setiap orang di dalam masyarakat mempunyai peluang yang sama rata bagi menikmati sumberjaya yang sedia ada di Mersing.
5.       Membantu golongan yang kurang berkemampunan seperti golongan miskin dan Orang Kurang Upaya bagi mendapat bantuan yang sepatutnya.
6.       Mempertingkatkan pengankutan jalanraya dan keselamatan jalan raya bagi mengurangkan kemalangan jalan raya.
7.       Menyadiakan peluang bagi penduduk di kawasan tersebut mengamalkan gaya hidup yang sihat.
8.         Memastikan keselamatan awam terjamin bagi penduduk tidak berasa takut untuk bergerak kemana-mana.

Komponen Utama
Ø  Infrastruktur dan utiliti 
Ø  Perumahan dan kemudahan mesyarakat
Ø  Pengurusana Alam sekitar.
Ø  Pembagunan desa
Ø  Pengankutan dan pengurusan lalu lintas.

P/s:  belum di sahkan dan di buat perbincagan yang teliti...

No comments: