Sunday, March 28, 2010

Pascamodenisma....

Kamus Dewan pasca bermaksud selepas, sesudah atau setelah. Moden pula bermaksud dari masa sekarang, berkaitan dengan masa kini, yang terbaru, cara (kaedah) baru dan mutakhir.

¢Jean Francois Lyotard dalam tulisannya “The Postmoden Condition” menyatakan “incredility toward metanarratives” yang akhirnya membawa kepada penafian terhadap wahyu kepada pandangan dunia yang berasaskan sains semata-mata (scientific worldview).

¢Zakaria Stapa, “Fahaman yang bersifat anti agama dan anti Tuhan, kerana ia merupakan lanjutan dan edisi baru kepada fahaman sekularisme Barat moden.”

¢Shaharom T.M Sulaiman, “Dominasi budaya atau logika budaya dari sebuah budaya agung kapitalisme yang bermula pada Perang Dunia Kedua.”

ciri -ciri pascamodenisma.....


1) Timbulnya pemberontakan secara kritis terhadap projek modenisme, memudarkan kepercayaan pada agama yang bersifat transenden dan semakin diterimanya pandangan pluralisme-relativisme kebenaran.


2) Meledaknya industri media massa sehingga ia seolah-olah merupakan kesinambungan daripada sistem indera, organ dan saraf manusia. Keadaan ini pada gilirannya menjadikan dunia dan ruang realiti kehidupan terasa menyempit. Lebih daripada itu, kekuatan media massa telah menjelma menjadi agama dan tuhan baru yang menentukan kebenaran dan kesalahan perilaku manusia.

3) Munculnya etnik yang radikal dan keagamaan. Fenomena ini muncul sebagai reaksi manakala orang semakin meragukan kebenaran ilmu, teknologi dan falsafah moden yang dinilai gagal memenuhi janji emansipasi untuk membebaskan manusia dan menciptakan kehidupan yang lebih baik.

4) Munculnya kecenderungan baru untuk menemukan identiti dan apresiasi serta keterikatan romantisme dengan masa lampau.

5) Semakin besar wilayah perbandaran (urban area) sebagai pusat kebudayaan dan sebaliknya, wilayah perdesaan (rural area) sebagai daerah pinggir. Pola ini juga berlaku bagi menguatkan dominasi negara maju (Negara Dunia Pertama) atas negara membangun (Negara Dunia Ke-3).

6) Semakin terbukanya peluang bagi pelbagai kelas sosial atau kelompok minoriti untuk mengemukakan pendapat secara lebih bebas dan terbuka. Dengan kata lain, era pascamodenisme telah mendorong proses pendemokrasian.

7) Munculnya kecenderungan yang menimbulkan campur aduk pelbagai nilai, keyakinan dan potret serpihan realiti sehingga sekarang sulit untuk menempatkan suatu objek budaya secara ketara pada kelompok budaya tertentu secara eksklusif.

8) Bahasa yang digunakan dalam diskusi pascamodenisme seringkali dikesan tidak lagi memiliki kejelasan makna dan konsistensi sehingga bersifat paradoks (bertentangan dengan pendapat atau penerimaan umum).Di petik dari nota kuliah islam dan isu-isu semasa.....

1 comment:

Saifullah Al-Maslul said...

hai tuah.. xpernah pun singgah blog ana.. sedihnye..